Rezultatele proiectului "Club de Afaceri"

IMPACTUL PROIECTULUI
Dobândind cunoştinţe şi experienţă concretă, care să completeze noţiunile teoretice predate în şcoală, cunoscând riscurile şi fiind pregătiţi să recunoască oportunităţile, participanţii au înţeles mult mai bine realităţile lumii afacerilor şi au devenit astfel mai competitivi.
Workshop-ul, ca atelier de dezvoltare a abilităţilor de muncă în echipă, precum  şi vizitele la firme şi instituţii, au îmbogăţit  experienţa participanţilor. Iar experienţa dobândită de către aceştia va contribui pe viitor la fundamentarea deciziilor privind traiectoria profesională pe care o vor urma în viitor. Experienţa proiectului îi va ajuta pe participanţi inclusiv să decidă care sunt următorii paşi de făcut pentru a avea în final o carieră. Impactul constă în creşterea nivelului culturii şi competenţei antreprenoriale şi (în consecinţă) a încurajării creativităţii în domeniul economic.

REZULTATELE CONCRETE
Cei 20 de tineri participanti care şi-au dezvoltat  prin proiect capacitatea de muncă în echipă, au dobândit cunoştinţe concrete legate de mediul de afaceri care au contribuit la sporirea creativităţii economice şi la consolidarea competenţelor antreprenoriale.
În cadrul festivității solemne s-au conferit diplome tinerilor participanţi şi certificate care să ateste participarea la proiect persoanelor implicate din partea partenerului și a firmelor și instituțiilor în cadrul cărora s-au realizat vizitele.