Desfăşurarea proiectului "Club de Afaceri"

S-au organizat şapte colocvii. S-au organizat trei module practice (seminar – vizită – seminar).
S-a organizat un workshop la finalul căruia beneficiarii direcţi (20 de tineri împărţiţi în patru echipe) au prezentat câte un plan de afaceri. S-a organizat o festivitate solemnă de premiere şi o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au diseminat rezultatele proiectului.

COLOCVIILE
În cadrul colocviilor s-au dezbătut  (într-o maniera informală şi dinamică) noţiuni şi concepte legate de cuprinsul unui plan de afaceri pentru a asigura fundamentarea cunoştinţelor teoretice necesare parcurgerii etapelor următoare. De exemplu, la inceputul colocviului, folosindu-seca icebreaker „revista presei”. Lectorul a frunyarit „frunzări” o serie de ziare şi a prezentat participanţilor câteva ştiri, cerându-le acestora să le identifice pe cele relevante din perspectiva lumii afacerilor. Lectorul a condus discuţia spre subiectele pe care a intenţionat să le abordeze în cadrul seminariilor şi i-a provocat pe participanţi să spună ce cunosc despre acele subiecte. În timpul acestui brainstorming lectorul a notat pe flipchart o serie de „idei” şi de „concluzii”. Tinerii care au studiat în şcoală disciplina „Educaţie Antreprenorială” au fost încurajaţi să povestească şi celorlalţi ce îşi amintesc legat de subiectele abordate. Din când în când lectorul a făcut câte
o mică recapitulare (de maxim 3 minute) a celor discutate până în acel moment. Participanţii care s-au implicat mai puţin au fost provocaţi în „jocul de rol”, lectorul întrebându-i cum ar soluţiona ei anumite situații legate de subiectele abordate.

MODULELE PRACTICE
Fiecare modul s-a compus dintr-un seminar introductiv, o vizită şi un seminar de fundamentare. Vizitele (de 3 – 4 ore) s-au făcut la firme şi instituţii relevante pentru viaţa economică a judeţului, în perioada 13 – 31 octombrie 2014. (Agricola Internaţional SA, Autoreparastur SRL, Salbac SA)
În seminarul introductiv, în sala de curs, lectorul a preyentat  (pe baza documentaţiei primite) domeniul de activitate al firmei sau instituţiei ce urma a fi vizitată şi relevanţa acesteia la nivel judeţean şi naţional.
Ulterior, în cadrul vizitei de lucru, cei 20 de tineri au cunoscut direct firma (instituţia), au luat contact cu persoana sau persoanele delegate de către firmă, au pus întrebări şi au înţeles prin exemple practice cum funcţionează firma (instituţia).
În seminarul de fundamentare, în sala de curs, lectorul a recapitulat modelul de afacere şi răspunsurile la întrebările tinerilor oferite de către delegaţii firmei (instituţiei), fixându-se astfel cunoştinţele prezentate.

WORKSHOP-UL
În cadrul workshop-ului, tinerii beneficiari, împărţiţi în echipe, au elaborat (sub îndrumarea lectorului) câte un plan de afaceri, de preferinţă pentru o afacere dintr-unul din domeniile studiate în cadrul modulelor practice.
La sfârşitul workshop-ului, echipeleşi-au prezentat planurile de afaceri spre a fi evaluate. Au participal la evaluarea planurilor de afaceri atât lectorul şi persoanele delegate de partener şi de firmele şi instituţiile vizitate cât şi înşişi tinerii participanţi.