"Club de Afaceri pentru Elevi si Tineri"

Proiectul s-a intitulat  „Club de afaceri pentru elevi şi tineri” şi a fost la înregistrat la Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău cu numărul 672/06.05.2014. Proiectul a vizat înfiinţarea Clubului de Business – CLUBIS; pe prioritatea “Muncă şi Antreprenoriat”, acţiunea “Stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social” cf. Ordin 156/2014.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă şi dobandirea unor cunostinţe concrete legate de mediul de afaceri care sa contribuie la formarea si consolidarea competenţelor antreprenoriale

BENEFICIARII FINALI
Beneficiarii proiectului au fost elevi şi tineri cu varstele  cuprinse între 14 si 35 ani. În faza iniţială, proiectul a avut  20 de participanti şi beneficiari direcţi.

S-au organizat şapte colocvii. S-au organizat trei module practice (seminar – vizită – seminar).
S-a organizat un workshop la finalul căruia beneficiarii direcţi (20 de tineri împărţiţi în patru echipe) au prezentat câte un plan de afaceri. S-a organizat o festivitate solemnă de premiere şi o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au diseminat rezultatele proiectului.

Dobândind cunoştinţe şi experienţă concretă, care să completeze noţiunile teoretice predate în şcoală, cunoscând riscurile şi fiind pregătiţi să recunoască oportunităţile, participanţii au înţeles mult mai bine realităţile lumii afacerilor şi au devenit astfel mai competitivi.
Cei 20 de tineri participanti care şi-au dezvoltat  prin proiect capacitatea de muncă în echipă, au dobândit cunoştinţe concrete legate de mediul de afaceri care au contribuit la sporirea creativităţii economice şi la consolidarea competenţelor antreprenoriale.