Bine aţi venit!

    Realităţile economice româneşti s-au schimbat în ultimii ani. Aderarea la Uniunea Europeană  a produs acea schimbare aşteptată de paradigmă. Economia Romaniei a tranzitat de la stadiul de economie centralizată la cel de economie a liberului schimb. Efectele economiei concurenţiale se întrevăd nu doar în piaţa bunurilor şi serviciilor ci şi în piaţa muncii. A avea o meserie ori a întreprinde ceva nu mai sunt premise suficiente succesului economic. Pe de altă parte, la nivelul mentalităţii, tinerii de astăzi sunt totuşi copii ai celor care au fost educaţi că atâta vreme ce vor urma o şcoală, succesul le va fi asigurat. De altfel, piaţa muncii înregistrează excedent pe persoane deţinătoare de diplome în diferite profesii pe care economia nu le poate absorbi.
    Dintre tinerii care ies de pe băncile şcolii, foarte puţini au curajul să încerce să  întreprindă ceva.  Cadrul legislativ oferă tinerilor care startează o afacere posibilitatea de a fi sprijiniţi de către stat cu o finanţare nerambursabilă de până la 10.000 de euro. În judeţul Bacău, în anul 2013, doar două astfel de planuri de afaceri au fost suficient de bine întocmite ca tinerii să primească finanţare.
    Spiritul antreprenorial, gândirea inovatoare, capacitatea de a luare şi de asumare a deciziilor şi mai ales capacitatea de identificare a oportunităţilor sunt abilităţi care ar putea remedia situaţia curentă. Programa naţională prevede o disciplină („Educaţie antreprenorială”) care furnizează tinerilor (teoretic, cel puţin) cunoştinţe elementare de business. Dar, nu trebuie să ne ferim să recunoaştem, persoanele care predau această disciplină nu au întotdeauna experienţa practică relevantă.
    Chiar şi în cazul tinerilor care provin din familii cu afaceri, educaţia antreprenorială nu se transmite de la părinte la fiu şi din cauza că părintele e prea ocupat cu afacerea şi în loc să-l formeze pe tânăr ca viitor antreprenor, preferă să-i ofere doar acele condiţii materiale pe care el nu le-a avut în trecut, considerând că acest lucru este suficient iar restul e problema şcolii.
    Proiectul propus  vine să susţină (într-o manieră complementară şi informală) eforturile şcolii în educarea în spirit antreprenorial a tinerilor şi (mai ales) vine să completeze cu experienţe practice, cunoştinţele teoretice studiate în şcoală, stimulând astfel creativitatea economică a tinerilor benficiari şi mai ales a tinerilor participanţi.